top of page
EO LOGO.png

Medarbejdere der oplever sig som værende påskønnet og et aktiv for virksomheden, er fantastiske ambassadører for virksomheden.

Computer Kontorarbejde
Mennesker under workshop
Skrivebord

RÅDGIVNING & SPARRING INDENFOR ARBEJDSMILJØ

Hos ease betragter vi trivsel & arbejds-miljø som en sikker investering i kampen om at fastholde og tiltrække de rette kompetencer.
 

Hos os beskæftiger vi os både med det fysiske miljø og det psykiske arbejdsmiljø og tror på, at en integration af disse, er med til at sikre innovation og trivsel.

KURSER OG WORKSHOPS INDEN FOR TRIVSEL OG BALANCE

For at trivsel & balance ikke blot forbliver et buzz word, eller en devise i jeres virksomhed, er det essentielt at virksomheder løbende afholder kurser og workshops for sine ansatte.
 

Disse ease kurser indeholder blandt andet emner som mening i arbejdet, stabilitet & rytme i arbejdslivet, samarbejde & ledelse, værdier og indflydelse på eget arbejde.

WORK/LIFE & TRIVSEL DIALOG ONLINE VÆRKTØJ

EaseOfMind (EOM) er et ledelses værktøj, der giver ens virksomhed mulighed for at måle medarbejderes Work/Life balance og trivsel i fortrolighed.

EOM er udarbejdet med henblik på at forebygge og skabe dialog mellem medarbejder og leder, for således at kunne sætte ind med forebyggelse og afhjælp ved mistanke om manglende trivsel eller work/life ubalance.

Hvordan gør vi 

Vi gæster jer 

Om individuelle sessions, eller gruppe sessions, så gæster vi jeres virksomhed og efter nærmere aftale og omgang.  

I gæster os 

Er I mere for at afholde sessions eller gruppe sessions, uden for jeres vante rammer, kan det naturligvis også lade sig gøre efter nærmere aftale og omfang.

Online Løsning

Vort online styrings værktøj EOM tillader medarbejdere & ledere at forbedre egen og ens team trivsel og work/life balance

HVORFOR EASE

ease's serviceydelser og produkter er med til at skabe perfekte rammer for medarbejderen som ønsker refleksions rum – både fysisk og mentalt.

ease's serviceydelser og produkter er derudover også med til at nedsætte sygefraværet, skabe transparens i lederskabet og italesætte de områder der kan have påvirkning på negative trivsel.

Hos ease har vi også stor fokus på LedelsesDNA som et parameter for den gode trivsel med fokus på Human Capital som en faktor i jagten på trivslen.

Working Together

Lederen som har styr på deres
LederDNA
skaber succesfulde medarbejdere

bottom of page