top of page
Dette kursus kan ikke længere bookes.

Online LederDNA Kursus

Webinar : 4 moduler over 2 dage af 2 timer pr dag (Hold 5)

  • Afsluttet
  • 2.250 danske kroner
  • Webinar – LIVE

Beskrivelse af service

DAG 1 : 1. modul Arbejdsmiljø & Stressens påvirkning For at kunne ”ledelses navigere” og forebygge stress, skal man kende sine medarbejdere og ligeledes have kendskab til hvordan de er udfordret af forandringer og tidspres. 2. modul Den selvledende medarbejder Den perfekte medarbejder eller…. ? Hvad skal man være opmærksom på som Leder med selvledende medarbejdere ift forebyggelse af stress og mistrivsel. DAG 2 : 3. modul Medarbejderes behov Italesættelse, interaktion & kendskab. 4. modul Proaktiv ledelse = forebyggelse af stress IGLO model samt teoretisk værktøjer indenfor DNA. Kursus Udbytte - Viden om din positive ledelses påvirkning - Hvad virker – hvad virker ikke - APV – hvordan kommer vi videre - Kendskab til dine medarbejderes reaktioner giver mulighed for forebygge - Viden om stress og dennes påvirkning på individet - Evidensbaseret tilgang til stress & værktøjer - Kend din egen LederDNA Fortrydelsesret, afmelding og flytning Afmelding eller flytning til anden kursus eller uddannelses (Benævnt under en som kurser) afholdelse, kan ske såfremt dette gøres skriftligt til kontakt@easeofmind.dk i henhold til nedenstående retningslinjer: Indtil 6 uger før kursus start opkræves intet gebyr Mellem 5-4 uger før kursus start: 20 % af kursus prisen opkræves Mellem 4-3 uger før kursus start: 40 % af kursus prisen opkræves Senere end 2 uger før kursus start: 100 % af kursus prisen opkræves Ved sygdom eller anden forhindring, har du mulighed for at overgive din plads på kurset til en anden person/kollega. EASE afholder sig retten til at flytte kursus dagen til anden dato ved f.eks. for lidt deltagerantal. Forbehold Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i tid, sted, pris, aflysninger, trykfejl og indhold samt force majeure og med respekt for de COVID retningslinjer der til enhver tid måtte være gældende. Det kan derudover være tilfældet, hvis det f.eks. vurderes, at et for lavt antal deltagere medfører, at den enkelte ikke får maksimalt udbytte på dagen eller sygdom hos vores undervisere. Slutteligt hæfter vi ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte være som følge af aflysning, undervisningens eller materialets beskaffenhed.


bottom of page