top of page

EASE RÅDGIVNING

Indenfor rådgivning arbejder vi primært med virksomhedens arbejdsmiljø.

Rådgivning af ledelsen, individuelle stress & trivselssamtaler samt det fysiske arbejdsmiljø.

Sikrede forretningsfolk

EFTER APV (HVAD SÅ)

Den lovpligtige APV, der skal udfærdiges mindst hver 3. år giver information og viden om hvilke områder, team, afdelinger og ledelse, vi med fordel for det positive arbejdsmiljø skal have fokus på.

Men hvordan og med hvilke løsninger er ofte en anden opgave og måske også et andet mindset.

 

ease tilbyder sparring til ledelsen og/eller deltagelse ved AMU møder ift at skabe fokus på de valgte indsatser for de respektive områder, I måtte ønske at udvikle og forbedre indtil den næste APV.
 

Igennem blandt andet workshops eller kurser kan vi igennem samarbejdet fastholde den gode kurs mod endnu bedre trivsel og ligeledes forstærke ledernes viden om trivsel og stress.

RÅDGIVNING AF LEDELSEN

Hos ease betragter vi os som rådgivere indenfor trivsel for medarbejdere.
 

Vi er jeres samarbejdspartnere i et fortroligt rum og med fokus på evidens og dokumentation, kan tilbyde ideer til udvikling og forankring af indsatser.
 

Trivsel er med til at gøre en stor forskel på bundlinjen, forøget trivsel gør en forskel.

 

Trivsel i en organisation er et fælles ansvar, men det er vigtigt at ledelsen træder frem i form af lederskab og initiering af strategi for trivsel, værdien af det at være en rollemodel og ikke mindst, modet og kompetence/viden om at tage de svære samtaler med medarbejdere som ikke trives.

Hvis ikke lederen tager de empatiske samtaler, enten fordi denne ikke prioritere disse eller ingen viden har, mister en given trivselsstrategi sin legitimitet.

 

Vi arbejder med 3 fokusområder indenfor LederDNA, når vi taler stress eller trivsel hos vores medarbejdere;

Rollemodel - Evne & interesse
Fælles sprog - Fælles fokus

Dialog - Nærvær - Forståelse -Empati
 

Bestyrelsesmøde
Finans Rådgivning

INDIVIDUELLE STRESS & TRIVSELSSAMTALER

Der hersker ingen tvivl om, at sygefravær grundet stress og mistrivsel i organisationer koster for danske virksomheder.

En analyse fra A-kassen FTF viser, at fravær koster ca. 3 millioner sygedage hver år og virksomheder betaler et sted imellem 5-7 milliarder i produktionstab om året.

I tider med uoverskuelige tidshorisonter og mangel på mening og derudover ingen nærværende leder til at spotte en stress - som sandsynligvis startede som en mistrivsel- har tilstanden ofte længe været der.
 

Hos ease har vi daglige stress rådgivning med medarbejdere og ledere der desværre er ramt af stress. Nogle er igennem et forebyggende forløb og andre et decideret forløb hvor vi arbejder med værktøjer og ned sætning af stressens påvirkning.

GÅ HJEM MØDER – ALLE MEDARBEJDERE

Den enkelte medarbejder kan tage inspiration med til egen afdeling og eventuelt arbejde videre med det i egne teams.

Eller måske er inspirationen mere af privat karakter og således inspireret til at kommunikere mere åbent – lige – trygt & ligeværdigt.

Møderne adskiller sig ved, at ligge sidst på dagen udenfor normal arbejdstid.

Vores erfaring er, at hvis man ”krydrer” det med en ”Gå Hjem sandwich”, opstår en uformel tone og giver således mulighed for at netværke på kryds af afdelinger, hvilket har betydelig værdi til den organisatoriske sociale kapital.

For at skabe tryghed og troværdighed, vil det være samme instruktør som faciliterer Gå Hjem møder.

Derved opnår vi bedst mulige resultater ift. at benytte Gå hjem møderne som kulturskabende.

Business People Mingling
Moderne Workspace

DET FYSISKE ARBEJDSMILJØ

Vi har i særdeleshed skarp fokus på RUM, hvad angår indretning af Employee Lounge.
 

Igennem undersøgelser er der påvist markant sammenhæng mellem medarbejdertilfredshed i virksomheder der skaber pauserum, lounges, spa områder til medarbejdere.

 

Ved at skabe et pauserum, eller et rum hvor de mere private samtaler kan initieres mellem leder og medarbejder kan man ved at tænke farver, indtryk og sanselighed, forstærke trygheden.
 

Det rum hvor medarbejderen kan sætte sig og trække vejret dybt i 10-15 min hver dag har vist sig at have en afgørende positiv effekt på kvaliteten i arbejdet.

 

Hos ease har vi specialiseret os i indretning af 3 Employee Lounges :
 

LIBRARY – CREATIVE – TRANQUIL PEACE.

 

Alt udvikling af Lounges er en individuelt opgave med rådgivning fra vores indretningskonsulenter.
 

bottom of page